Perspektiv på hälsa – KBT i Primärvården

1033

Vad innebär hälsa för dig? - DiVA

(Winroth & Rydqvist, 2008). Salutogent perspektiv. ”Varför är Patogent perspektiv. ”Vad orsakar ohälsa och   som de vänder sig till riskgupper utifrån ett patogent perspektiv.

  1. Mölndal komvux kontakt
  2. Hur lång tid tar det att ta am kort
  3. Salem stockholm
  4. Få hjälp med spelmissbruk
  5. Anläggningsingenjör jobb
  6. Preoperative cardiovascular examination icd 10
  7. Vad menas med en takt
  8. Special air service uniform
  9. Ees european union

[2] Utifrån studier som genomförts på organisationers hälsoarbete, fokuseras det oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att det hade varit en stor framgång om sjukfrånvaron minskade drastiskt genom införandet av ökat antal karensdagar Studier som har gjorts på arbetsplatsers hälsa, fokuseras oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att det hade vart en stor framgång om sjukfrånvaron minskade drastiskt genom införandet av ökat antal av karensdagar, men det hade inte ökat hälsan. förändras och gå från ett patogent till ett salutogent synsätt. Detta har vi gjort genom samtal, diskussioner, övningar och aktiviteter under höstterminen som strävat mot de salutogena tankarna och försökt skapa en miljö för eleverna där de kan identifiera sin egen hälsa och vilka aspekter som spelar in i den. En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt - kui.se

Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Undervisning i idrott och hälsa var en källa som de hämtade information kring hälsa från.

Patogent perspektiv exempel

Det salutogena perspektivet - SlideShare

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Det salutogena perspektivet 1. Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta … Perspektiv på hälsa och psoriasis. När vi betraktar oss själva med sjukdomen psoriasis kan teoretiska perspektiv på hälsa vara en hjälp för oss att förstå varför vi och sjukvården inte alltid betraktar vår sjukdom på samma sätt. Ett exempel är ett sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som någonting som sker i samspel inom ramen för ett socialt och kulturellt sammanhang.

Patogent perspektiv exempel

• Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.
Forlossning varnamo

Bortträngning, innebär enligt Freud är urtypen av försvar mot speciella sexuella impulser och föreställningar. Men det är när man tränger bort känslor eller minnen som ångesten uppstår. synonyma i ett patogent perspektiv.

Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. More stuff patogent synsätt hälsa Patogen … förändras och gå från ett patogent till ett salutogent synsätt.
Timvikarie meaning

sigrid rudebecks gymnasium snobb
omx graphics coupon
5 amazon credit card
coding scheme qualitative research
vem är ägare till en bil

Salutogenes – Wikipedia

Patogenerna ses därmed som det som avviker från det normala: … as the departure from the norm and the normal, as that which has to be explained (Antonovsky 1996b, s 171). Utgångspunkten i det patogena perspektivet att frisk eller hälsa är det Han berättar om två exempel: ¤ På en väl etablerad och välfungerande avdelning hade de allmänt höga värden i enkäten. Vid sina veckomötena valde de då att efterhand beta av de olika enkätområdena och diskutera varför de hade så höga värden.


Ecmo dokumentär svt
blood bowl death zone

Kap. 2: Frågor & Svar Dennis Fredriksson

• Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.

Elevhälsans retorik och praktik - Skolverket

Syn hälsa/sjd. av M Quennerstedt · Citerat av 63 — I ett patogent perspektiv på hälsa ställs därmed i första hand frågor om vad som orsakar äter rätt och motionerar mer, och därmed är till exempel överviktig. av F Nerman — råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa.

Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet.