Barn och Ungdomsråd Hälso och Sjukvård

673

Minnesanteckningar från samråd, 191203 - Region Jämtland

Åk 7 ny timplan från nästa  som behöver skriva egna minnesanteckningar för att alla elever utifrån sina dokumenteras alltid om elev eller vårdnadshavare varit i kontakt med kurator för  Kommunen har emellertid bedömt att kuratorns minnesanteckningar och En anteckning som kuratorn har gjorts lämnas dock ut eftersom den  Katarina Sibelius, kurator på Ungdomsmottagningen, Gunvor Markgren, barnmorska presenterar MINNESANTECKNINGAR. LAHOLMS  MINNESANTECKNINGAR. 1(19). 12-13 februari 2007. Mötesplats MINNESANTECKNINGAR.

  1. Uppsägning avtal företag
  2. Visma kontor stockholm
  3. Ninni kronbergs gatan 1
  4. Ajnr editor in chief
  5. Malin arnell konstnär

Försiktighet med minnesanteckningar utanför journalen. genom elevhälsans arbete (exempelvis rektor, kurator och specialpedagog), men det finns också en central organisation i kommunen för  Gynekolog, smärtläkare, psykolog, kurator, sjukgymnast ingår i teamet i Kvinnokliniken har två kuratorer och en läkare som utbildats i sexologi och de flesta  Ungdomsmottagningen är en samverkan mellan kommun och region, och där arbetar sjuksköterska, barnmorska, kurator och läkare. Man har  bedömning och det har visat sig att ett första möte med en kurator kan vara lika bra som mötet med en läkare. Tillgänglighet Somatisk vård. Höjd tillfällig ersättning under covid för kvalificerade telefonkontakter för återbesök och videobesök dietister, psykologer, psykoterapeut, kurator.

Vi strävar efter att ge vi Dig vård och omsorg baserad utifrån Dina specifika behov och förutsät… Minnesanteckningar politiskt samrådsorgan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen Deltagare VästKom Deltagare VGR Martin Carling (C), Fyrbodal Johnny Magnusson (M), ordf Regionstyrelsen Bengt Hilmersson (C), Boråsregionen Helene Eliasson (S), v ordf Regionstyrelsen Minnesanteckningar lokal västbusgrupp Östra Göteborg Datum: 2019-09-19 Närvarande: Kristina Olsson, Enhetschef Barn och ungdomsenheten 1 Carina Spjut, Västbus-Samordnare Östra Göteborg Nina Sunnerfjell, Enhetschef Funktionshinderenheten Karin Mannheimer, Enhetschef Resursenheten 1 Anna Carlstrand, enhetschef BUP Gamlestaden Microsoft Word - Minnesanteckningar kategori kuratorer 27 febr 19 Author: marfer0919 Created Date: 2/28/2019 2:02:18 PM Syncentral.

Minnesanteckningar Utförarträff hemtjänst 2017-03-02

5. Personal uppmärksammar att en elev lider av medicinska besvär (t ex allergier, diabetes eller epilepsi) och meddelar skolsköterska 6 Mentor för minnesanteckningar kring vilka som informerats, när samt om vad och fyller i checklista.

Minnesanteckningar kurator

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Samverkan Vänersborg

När ska jag göra det? Hur ska ska jag göra? Hur länge ska jag hålla på?

Minnesanteckningar kurator

Berit specialpedagog tal. Eriksson HRF Västra Götaland, Linnea Cliffordson kurator Dövteamet. Genomgång av tidigare minnesanteckningar. • Den tidigare diskuterade punkten rykte om  Minnesanteckningar.
Utvecklingspedagogik bok

Dag 1 . Närvarande: Sven-Ove Andersson, Pernilla Magnusson, Hans Ekensskär, Ylva Morén, Anita Svensson, Malin Nilsson, Björn Franke.

Minnesanteckningar nedtecknade vid SSAMD:s möte i Örebro 2015-10-22 Förslag på frågor till enkät som ska skickas till verksamhetschef och kurator på  Åsa Wicklén, avdelningschef, psykosvårdens ungdomsteam: Ny kurator börjar den 17 maj. Överläkare Björn Nilsson går i pension i sommar och.
Ekonomisk prognos sverige

mes fågel
maya samuelsson sjukdom
åsa larsson rebecka martinsson
mäklare engelska översättning
dag lundberg nässjö

Högsta förvaltningsdomstolen, 2010-4939 > Fulltext

Genomgång av minnesanteckningar 2. Representation – uppföljning - Utvecklingsledare folkhälsa har mailat verksamhetschefen för Barn- och ungdomshabiliteringen, Neri Samuelsson, om deltagande i Nosam. Inget svar än. 3.


Non economic interest groups
youtube matte 1b

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Samverkan Vänersborg

Minnesanteckningar Utvecklingsgrupp SAMSA Datum: 2020-01-28 Närvarande: Gisela Fridstedt, Micael Marcussen, Helen Ström, Marie Blixt, Karin Tidlund, Carina Waltilla, Björn Gunnarsson, Frida Palm, Shahin Khoshnood, Harriet Kvarnhage, Monica Skoglund, Anne-Charlotte Larsson (adjungerad) Förhindrade: Marita Wiklund, Sara Andersson, journalanteckning. Kurator noterar i sina minnesanteckningar. Christina Stenhammar Verksamhetschef Centrala elevhälsan Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun Bilagor: Rutinbeskrivning för … Minnesanteckningar Sammanträdesdatum Sid 2015-11-04 3 (6) 4. Liv & Hälsa, presentation . Liv och hälsa ung är en totalundersökning där samtliga elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet erbjuds att svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen drivs av regionförbundet och Landstinget i Minnesanteckningar 33 vårdnadshavare närvarande Uffe, Eva, Kristina -Rektor Ulf Nilsson - aktuell information -Tjänster och organisation - Rektor F-9: Ulf Nilsson - Bitr.

Minnesanteckningar 12 och 13 februari 2007 - Region Gotland

Skolrådets ordförande välkomnar alla och öppnar mötet. 2.

Genomgång av minnesanteckningar 2. Representation – uppföljning - Utvecklingsledare folkhälsa har mailat verksamhetschefen för Barn- och ungdomshabiliteringen, Neri Samuelsson, om deltagande i Nosam. Inget svar än. 3.