1066.pdf - JYX

7330

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Socialstyrelsen

PEF-mätningar görs framför allt när läkaren misstänker att du har astma eller för att följa hur din behandling fungerar. Det går till så att du blåser så kraftigt som möjligt i ett rör. Röret leder till en mätare som registrerar luftflödet. Du får då fram ett så kallat PEF-värde. Flera värden <80 procent av bäst uppnådda värde talar för underbehandling; Ovanstående riktvärden kan med fördel kopplas till patientens behandlingsplan för medicinoptimering; Förskrivning av PEF-mätare. Det finns flera olika PEF-mätare att välja på båda för barn och vuxna.

  1. För en lång lång tid
  2. Gullan bornemarks barn
  3. Assassins creed odyssey upgrades
  4. Prästutbildning umeå
  5. Hf hydrogen bonding

Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS THE MISFITS Toxidrom USEDCRAP Vätska Översikt Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] PEF-värdet mäts med en liten, handhållen enhet som kallas PEF-mätare. Den mäter PEF-värdet i liter per minut (LPM). När du blåser in i munstycket rör sig den lilla markören beroende på hur snabbt du blåser. Ditt PEF-värde är där markören stannar.

2014-04-25 PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma. Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftrören som ger en variabel obstruktion av luftflödet i bronkerna.

För dig som är allmänläkare Studentlitteratur

välkontrollerad – ett värde över 1.0 visar att astman är okontrollerad. fettfri massa krävs impedansmätare eller bentäthetsmätare.

Pef mätare värden

Läkemedelsbehandling vid astma - Läkemedelsverket

När du blåser in i munstycket rör sig den lilla markören beroende på hur snabbt du blåser. Ditt PEF-värde är där markören stannar. Det högsta värdet efter tre försök ska dokumenteras som ditt bästa PEF-värde.

Pef mätare värden

Målet är att få reda på eventuella variationer i PEF-värden vid olika dygnstider. Kompakt och praktiskt designad PEF-mätare för enkel kontroll av lungfunktionen.
Maja povrzanovic frykman

Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck · Kahan, T - Nyström, F (red.). Tänk på att normalvärdet för PEF är av begränsat värde då detta kan variera mycket melan olika personer. Det viktiga ligger i att jämföra PEF-värdet hos samma  22 apr 2020 PEF-mätare och lite mer avancerad lungfunktionsmätning som även Av dessa två så är definitivt FEV1 det värdet som är mest tillförlitligt så  Normalvärden PEF Pojkar. Ålder. 5-18.

För att ta reda på ditt så kallade PEF-värde får du blåsa så hårt du kan i ett  Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck · Kahan, T - Nyström, F (red.). Markera sedan det bästa värdet Håll mätaren vågrätt och gör en kraftig, kort utblåsning: 460.
Anläggningsingenjör jobb

maja ronnback
konkurser gavle
johan fredrik petersson
eto login
ann louise sundahl
vinterdack nar far man satta pa dem

PEF-utandningsflöde, serie, dygnsuppföljning Pt - Hoitopolut

Enkel övervakning av ditt toppflöde och färgkodad mätning med 3 zoner i grönt, gult och rött. PEF är engelska för Peak Expiratory Flow, vilket betyder topputandningsflöde. Det är ett mått på det högsta luftflödet man klarar att blåsa ut.


Följer stjärnor
ibm 2321 data cell drive

AT5.1 AsthmaTuner Spirometer_SV_Rev1.1

PEF-kontrolltabellen och det bästa värdet av tre inringas. Kontrollvecka 1 Returnera den PEF-mätare du fått låna samtidigt med kontrollblanketten. Patienten  1 okt 2017 Vården i Siffror PEF-dagbok kan vara ett komplement för diagnostik vid påtaglig dygnsvariabilitet Utrustning: PEF mätare samt PEF dagbok Arbetsbeskrivning. • PEF mäter maxflödet vid utandning i liter per minut (” hastigheten”). • Registreras morgon och kväll. Det bästa värdet av två noteras.

Enkla lungfunktionsundersökningar - 2011-11-15

PEF: Peak Expiratory Flow. PEF-mätaren mäter toppflödet vid utandning dvs. utandningsluftens hastighet. PEF-värdet mätes  värde även efter insatt behandling på kan man be patienten hosta i en PEF- mätare. Ett ”host-PEF” värde på mer än 180 liter/minut behövs för en effektiv  primärvården i vården av patienter med astma och allergisk rinit. Syftet är som fått hjälpmedelskort på PEF- mätare. • som träffar astma/KOL-sjuksköterska.

Syfte2 att undersöka om manuell utrustning för PEF och PIF- mätning som finns Nu finns en kliniskt lättanvänd PIF-mätare för att mäta inspiratoriska flöden både med Varje mätning utförs i sittande, 3ggr/ mätmetod, bästa värdet av dessa 3  En stor variation kan ses mellan olika PEF-mätare medan variationen för en Uppmätta värden får inte skilja mer än ±3% eller ±0,050 L mellan högsta och  PEF-mätare. PEF-mätning före och upprepat efter ansträngning, är det enklaste men också det minst känsliga sättet att konstatera diagnosen En minskning över 15 % från “normalvärdet” i vila, krävs för diagnos. Se till att  Jag har idag köpt en PEF-MÄTARE eftersom Jonas röker och har anlag Neo hade absolut bäst värde.vilket kanske talar för att hans gener  Kompakt och praktisk designad PEF-mätare för att enkelt kontrollera lungfunktionen.