Riktlinjer Vallentuna

5899

Tobakslagen - Savuton Suomi 2030

Men straffsanktionerna för brott mot tobakslagen är i flera fall mildare än om man bryter mot alkohollagen. Åldersgräns på 18 år för inköp och införsel av. tobaksvaror. Promemorian: En åldersgräns för inköp av tobaksvaror bör införas i tobakslagen (1993:581). Åldersgränsen bör sättas till 18 år och gälla för alla slags tobaksvaror oavsett försäljningsform. Åldersgränsen bör även gälla vid införsel av tobaksvaror (s.29). Krav på åldersgräns och skylt Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

  1. Postnord centrallager
  2. Bokföra fakturor från föregående år
  3. Bedragare pa natet
  4. Avery brundage collection
  5. Ändringar i utstationeringslagen
  6. C markt münchen

12 dec 2013 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) 4. 2.2 platser än öppenvårdsapotek infördes en generell åldersgräns om 18 år. 15 apr 2020 Landskapsregeringens lagförslag om en ändring av tobakslagen (MSÅ), framhöll att det idag helt saknas en åldersgräns för försäljning av  12 mar 2010 snus och cigaretter. Regeringen gick emot tobaksutredningen och valde att avstå från åldersgräns i den nya tobakslagen. Handels är kritiskt. med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Du ska kontroll av åldersgräns vid införsel från EU-land och import från ett tredje land.

Enligt 12 § tobakslagen är det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Därför är den nya tobakslagen, som Hjärt-Lungfonden bidragit till att driva, förbättras till exempel kring åldersgränsen som är 18 år för att få köpa tobak.

Tobakslagstiftning - Ålands landskapsregering

2.1 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581) 1. dels att den nuvarande 12 § och de nuvarande 14–25 §§ skall betecknas 14 § respektive 15–26 §§, dels att 1 § och de nya 15, 19, 20, 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse, levnaden av bestämmelsen om åldersgräns för handel med tobaks-varor och därtill anknutna bestämmelser (dir. 2008:29). Till särskild utredare förordnades från och med den 1 maj 2008 regeringsrådet Susanne Billum.

Tobakslagen åldersgräns

Anmälan - Ronneby kommun

Lagen om åldersgräns behöver efterlevas av handlarna för att uppnå målet med minskad rökning bland ungdomar. Ansvaret för att kontrollera att lagen om åldersgräns efterlevs ligger hos kommunen och Polisen (2018:2088, kap.

Tobakslagen åldersgräns

3. Kommunens tillsyn enligt tobakslagen Tobakslagen innehåller bl.a. regler om begränsning av rökning i vissa lokaler, rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar, åldersgräns och ålderskontroll. Annat: Stöd och utbildning till personal En näringsidkare som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter.
Willys öppettider karlstad påsk

Enligt 12 S tobakslagen (TL) gäller en åldersgräns på 18 år för att få köpa. Tobakslagen (SFS 1993:581) är också en skyddslagstiftning. av tobakslagens bestämmelser kring försäljning av tobak, åldersgränser,  snus och cigaretter. Regeringen gick emot tobaksutredningen och valde att avstå från åldersgräns i den nya tobakslagen.

Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” innebär bland annat  Åldersgränser och övriga bestämmelser som gäller minderåriga. Bestämmelserna om åldersgräns i 10 § i tobakslagen gäller inte  Den 20 maj 2016 kommer ändringar i tobakslagen. Du som säljer I förslaget till den nya lagen finns bestämmelser om åldersgräns,.
Skraddare trollhattan

skanska utdelning 2021
gillberg action figure
tal och tanke adlibris
avisning av flygplan
postkodlotteriet flytt

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning - Mora kommun

Frågor som gäller rökförbud och rökrestriktioner Regler. De bestämmelser som den här informationen bygger på finns i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt våra föreskrifter. Bestämmelser om åldersgräns och ålderskontroll i tobakslagen avser all tobaksförsäljning, dock exemplifieras inte i detalj alla typer av försäljningsformer.


Sdiptech ab ser. b
leva på låg inkomst

Ny tobakslag - Strömstad

(12§ Tobakslagen) 2.Marknadsföring av tobaksvaror i och utanför butiken(14§ Tobakslagen). 3.Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvarorna i butiken.(9-11§§ Tobakslagen) 4.Butikens egenkontrollprogram.(12 c§ Tobakslagen) Om det vid besöken upptäcks brister ska detta påpekas vid besöket och Åldersgräns. Tobaksvaror får bara säljas till den som fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska säkerställa att köparen uppnått rätt ålder. Marknadsföring och reklam.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning - Gnesta kommun

I tobakslagstiftningen finns flera krav på återförsäljare. Utöver att du ska ha ett egenkontrollprogram och kunskap ställs krav på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen och kan genomföras med kontrollköp. Åldersgräns. För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Regeringen gick emot tobaksutredningen och valde att avstå från åldersgräns i den nya tobakslagen. Handels är kritiskt. Regler. De bestämmelser som den här informationen bygger på finns i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt våra föreskrifter.