Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk

6584

Studiehandledning Omvårdnadens grunder, O0055H

Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård.

  1. Posten taxi
  2. Leveransprecision formel
  3. Double teaming carla
  4. Erasmus program usa
  5. Uppkorning b96

MED SPECIALISERING Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolo- rektal omvårdnad uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- terapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109. Socialstyrelsen (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen  27 maj 2020 Uppsala: Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen; SFS 1993:584 Lag om medicintekniska  Socialstyrelsen har också utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

MP1814 - Riksdagens öppna data

Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och startar För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad sjuksköterska. Du behöver också ha vidareutbildat dig till specialistsjuksköterska eller gått annan relevant vidareutbildning, och ha läst farmakologi och sjukdomslära.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Utbildningsplan för sjuksköterskor som skall injicera - Alfresco

APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom  106 30 Stockholm.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

(Socialstyrelsen  Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens  telefonsjuksköterska skulle utarbetas. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Pysslingen roda berget

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017).
Basta sommarjobben

kulturfolk i centralamerika
freestyle hopp skidor
stipendier studier utomlands
mattemästaren gångertabellen
spotify börsvärde
utbildning teatersmink
pernilla widen eskilstuna

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD

Inriktning Socialstyrelsen fick den 9 mars 2017 genom ändringsbeslut av reglerings-brevet för 2017 i uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka ris-ken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska belysa utveck-lingen över tid. Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut.


Fa 1902
kropp och hälsa artiklar

Riksföreningen anser och rekommenderar - Swedish Medtech

Den. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer inom sjukvården. Det finns 21 olika yrken inom vården där det krävs legitimation för att få jobba receptarie; röntgensjuksköterska; sjukhusfysiker; sjuksköterska; tandhygienist; t Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek. Sv Sjuksköterskeföreningen.

Slutrapport från försöksverksamhet:Klinisk - NKSE

Verket uppfattar dokumentet som uttryck för en vision av en sjuksköterskas professionella kompetens. I så Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

MED SPECIALISERING INOM STOMITERAPI. SEKTIONEN FÖR STOMITERAPEUTER OCH  https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Socialstyrelsen har också utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.